Bài tập nhóm LTXS 2016

Các em download file sau để biết thông tin về bài tập nhóm.

link 1: Bai tap LTXS 2016

link 2: Topic XSTK 2016

Advertisements

Bài tập nhóm Toán Cao Cấp 2015

Bai tap TCC 2015

Các em download file sau để biết thông tin chi tiết về bài tập quá trình môn Toán Cao Cấp 2015.

Link download: http://www.mediafire.com/download/49v367c6h45yleb/Topics_2015.rar

 

Cách viết công thức Toán học trên WordPress

Thầy gửi các em đường link hướng dẫn cách viết công thức Toán trên WordPress.

http://www.nguyenvanquan7826.com/2013/10/17/wordpress-danh-cong-thuc-toan-tren-wordpress-khong-dung-mathtype/

Ma trận câu hỏi thi cuối kì môn LTXS

Thầy gửi các em ma trận câu hỏi và đề tổng ôn cuối kì môn LTXS của bộ môn Toán KT.

Ma trận câu hỏi: CAU TRUC DE LTXS 2015

Đề mẫu: DE TONG ON LTXS 2015_SV

Thầy sẽ đăng lời giải chi tiết đề tham khảo ở trên vào tuần sau.

Các em làm thử đề tổng ôn này và cho ý kiến phản hồi vào mục Thảo luận nhé.

Điểm kiểm tra giữa kỳ LTXS 2015

Thầy gửi các em điểm kiểm tra giữa kì môn Lý thuyết xác suất 2015. Các em xem và cho ý kiến phản hồi.

Điểm lớp K14403 (học tiết 1-3, ngày thứ 6): K14403

Điểm lớp K14404 (học tiết 4-6, ngày thứ 6): K14404

 

Lời giải chi tiết/hướng dẫn giải đề thi LTXS GK 2015

Thầy gửi các em bản cập nhật lời giải đề thi giữa kì (đến câu 8, đề gốc): LTXS_K14-GK

Thầy gửi các em bản cập nhật lời giải đề thi giữa kì (đến câu 15, đề gốc): LTXS_K14-GK

Thầy gửi các em bản cập nhật lời giải đề thi giữa kì (toàn bộ đề gốc): LTXS_K14-GK

Đáp án của các mã đề sau khi điều chỉnh: LTXS-K14GK-DA-132_485

Đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ

Thầy gửi các em đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ. Các em kiểm tra lại và cho ý kiến phản hồi. Lời giải chi tiết sẽ post ở bài sau.

Đề gốc: LTXS_K14-GK

Đề 132, 209, 357, 485: LTXS-K14GK-132 LTXS-K14GK-209 LTXS-K14GK-357 LTXS-K14GK-485

Đáp án: LTXS-K14GK-DA-132_485