Danh sách thi giữa kỳ TCC – 2014

Thân gửi các bạn SV danh sách chia ca thi giữa kỳ TCC – 2014. Các em download danh sách lớp tương ứng, xem danh sách và đi thi đúng ca thi và đúng giờ nhé.

 • Lớp K14-403:
 1. Ca thi 1: từ STT1 đến STT40. Giờ thi 7-30 đến 8-30, ngày 3/11/2014.
 2. Ca thi 2: từ STT41 đến STT77. Giờ thi 8-30 đến 9-30, ngày 3/11/2014.

Đây là link danh sách lớp: https://www.dropbox.com/s/vo0tuuk7fo09ln3/K14_403.pdf?dl=0

 • Lớp K14-406:
 1. Ca thi 1: từ STT1 đến STT40. Giờ thi 7-30 đến 8-30, ngày 4/11/2014.
 2. Ca thi 2: từ STT41 đến STT65. Giờ thi 8-30 đến 9-30, ngày 4/11/2014.

Đây là link danh sách lớp: https://www.dropbox.com/s/omsnbgo436zdc9n/K14_406.pdf?dl=0

 • Lớp K14-407:
 1. Ca thi 1: từ STT1 đến STT65. Giờ thi 7-30 đến 8-30, ngày 6/11/2014.
 2. Ca thi 2: từ STT66 đến STT129. Giờ thi 8-30 đến 9-30, ngày 6/11/2014.

Đây là link danh sách lớp:

Link1: https://www.dropbox.com/s/uli9k9prddewrse/K14_407_1.pdf?dl=0

Link2: https://www.dropbox.com/s/xhc0o6ee48viion/K14_407_2.pdf?dl=0

Sách LaTeX

Một số sách về LaTeX.

Sách 1: https://www.dropbox.com/s/ij9fleoc7shvkhd/beamerhelp.pdf?dl=0

Sách 2: https://www.dropbox.com/s/5ysur5qrxgqbbel/latex-course-vn.pdf?dl=0

Sách 3: https://www.dropbox.com/s/yvfij4jeytqlper/Latex-Luanvan.pdf?dl=0

Sách 4: https://www.dropbox.com/s/p849ln8ek97eqda/Latex-Luanvan-Beamer.pdf?dl=0

Sách 5: https://www.dropbox.com/s/a75jud03elilcu8/LatexShort-Viet.pdf?dl=0

Sách 6: https://www.dropbox.com/s/ugroak5ek65oe9b/multicol.pdf?dl=0

Sách 7: https://www.dropbox.com/s/kv4xeoby8kgob46/VeBieudo-BangLaTeX-QBOG.pdf?dl=0

Sách Đại số tuyến tính và Qui hoạch tuyến tính

Thân gửi các bạn SV sách Đại số tuyến tính và QHTT.

Link download: https://www.dropbox.com/s/s7ny7doy9blz32e/giao_trinh_dai_so_tuyen_tinh_dh_su_pham.pdf?dl=0

Sách bài tập Toán Cao Cấp

Thân gửi các bạn SV một bộ sách Toán hay.

Bài tập Toán Cao Cấp – Giải tích (t/g Nguyễn Thủy Thanh):

Tập 1: https://www.dropbox.com/s/5hhlfshn1vh2jxs/Bai-tap-Toan-Cao-Cap-tap-1_NT-Thanh.pdf?dl=0

Tập 2: https://www.dropbox.com/s/m708hbadwkd9j65/Bai-tap-Toan-Cao-Cap-tap-2_NT-Thanh.pdf?dl=0

Tập 3: https://www.dropbox.com/s/zoqvb8fxy6mbgow/Bai-tap-Toan-Cao-Cap-tap-3_NT-Thanh.pdf?dl=0

Phần mềm đọc file DJVU

Phần mềm đọc file định dạng DJVU.

Link download: https://www.dropbox.com/s/whhgq7m0mt719fx/WinDjView-0.5.exe?dl=0

 

Maple

1. Linkdownload:

\[http://vforum.vn/diendan/showthread.php?42463-Download-Maple-17-2013-32-bit-64-bit-Full-Crack-Phan-mem-tinh-toan-Toan-hoc-manh-me\]

2. Hướng dẫn sử dụng

Linkdownload: MAPLEV

Kiểm tra giữa kỳ – Toán Cao Cấp 2014

 1. Hình thức
 • Trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn
 • Thời gian làm bài: 60 phút
 • Số lượng câu hỏi: 20 câu
 • Ngày kiểm tra:
 • Lớp K14403:  Thứ 2, ngày 3  tháng 11  năm 2014
 • Lớp K14406:  Thứ 3, ngày 4  tháng 11  năm 2014
 • Lớp K14407:  Thứ 5, ngày 6  tháng 11  năm 2014
 1. Nội dung

TCCK14_GHK

Các em download (copy và dán link vào trình duyệt) nội dung thi giữa kỳ TCC 2014 và đề thi cũ ở link sau:

Nội dung kiểm tra:

+ https://www.dropbox.com/s/dd18ui8w8wvpznb/TCCK14_GHK.docx?dl=0

Đề thi cũ:

+ https://www.dropbox.com/s/ngojkm5uz9yyxon/C2HKP2013CK_Ma134.pdf?dl=0

+ https://www.dropbox.com/s/0dt7lbezo8m929n/ToanC2_2013GHK.pdf?dl=0

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.