Lời giải chi tiết/hướng dẫn giải đề thi LTXS GK 2015

Thầy gửi các em bản cập nhật lời giải đề thi giữa kì (đến câu 8, đề gốc): LTXS_K14-GK

Đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ

Thầy gửi các em đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ. Các em kiểm tra lại và cho ý kiến phản hồi. Lời giải chi tiết sẽ post ở bài sau.

Đề gốc: LTXS_K14-GK

Đề 132, 209, 357, 485: LTXS-K14GK-132 LTXS-K14GK-209 LTXS-K14GK-357 LTXS-K14GK-485

Đáp án: LTXS-K14GK-DA-132_485

Danh sách lớp LTXS 2015

Thầy gửi các em danh sách lớp.

Lớp K14403 (học tiết 1-3, ngày thứ 6): 142TO0704

Lớp K14407 (học tiết 4-6, ngày thứ 6): 142TO0705

Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ LTSX-2014

Thầy gửi các em đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ LTXS năm 2014. Các em xem tham khảo nhé.

XSTK_2014GK_DA_132_209 XSTK_2014GK_Ma132

Link dự phòng:

1. http://www.mediafire.com/view/k6e8r5yqcyc5t0i/XSTK_2014GK_Ma132.doc

2. http://www.mediafire.com/view/m0jblf5gm6gjbfr/XSTK_2014GK_DA_132_209.doc

Thầy nhắc lại: thứ 6 này kiểm tra giữa kỳ nhé. Các em chú ý đi đủ và đúng giờ. Đối với ca 1, bắt đầu từ 7h.

Thông báo thi giữa kỳ Lý thuyết Xác suất 2015

Thầy gửi các em thông báo thi giữa kỳ và đề tham khảo.

Ngày kiểm tra: 17/4/2015. Các em download file từ các link bên dưới để biết chi tiết.

Thông báo thi giữa kỳ: XSTK2015-GK-MATRAN

Đề tham khảo: XSTK_2014GK_DeChuan

Link dự phòng:

1. http://www.mediafire.com/view/dprnhudexz29g2y/XSTK2015-GK-MATRAN.docx

2. http://www.mediafire.com/view/cwsecibe29u0cb4/XSTK_2014GK_DeChuan.doc

Bài tập nhóm LTXS 2015

Thân gửi các bạn SV bài tập nhóm Lý thuyết Xác suất 2015. Các em download các file liên quan về máy tính cá nhân để làm bài và nhớ nộp bài đúng hạn, trình bày đúng qui cách.

Qui cách trình bày bài tập nhóm và thời hạn nộp bài: Qui cach trinh bay bai tap

Sách Lý thuyết Xác suất (dùng cho bài tập nhóm): [Fannon_P.,_Kadelburg_V.,_et_al.]_Mathematics_High(BookZZ.org)

Link dự phòng:

1. http://www.mediafire.com/view/bjzvj19mekhejj9/Qui_cach_trinh_bay_bai_tap.pdf

2. http://www.mediafire.com/view/4axrzxo4utxnqn4/[Fannon_P.,_Kadelburg_V.,_et_al.]_Mathematics_High(BookZZ.org).pdf

Danh sách thi giữa kỳ TCC – 2014

Thân gửi các bạn SV danh sách chia ca thi giữa kỳ TCC – 2014. Các em download danh sách lớp tương ứng, xem danh sách và đi thi đúng ca thi và đúng giờ nhé.

  • Lớp K14-403:
  1. Ca thi 1: từ STT1 đến STT40. Giờ thi 7-30 đến 8-30, ngày 3/11/2014.
  2. Ca thi 2: từ STT41 đến STT77. Giờ thi 8-30 đến 9-30, ngày 3/11/2014.

Đây là link danh sách lớp: https://www.dropbox.com/s/vo0tuuk7fo09ln3/K14_403.pdf?dl=0

  • Lớp K14-406:
  1. Ca thi 1: từ STT1 đến STT40. Giờ thi 7-30 đến 8-30, ngày 4/11/2014.
  2. Ca thi 2: từ STT41 đến STT65. Giờ thi 8-30 đến 9-30, ngày 4/11/2014.

Đây là link danh sách lớp: https://www.dropbox.com/s/omsnbgo436zdc9n/K14_406.pdf?dl=0

  • Lớp K14-407:
  1. Ca thi 1: từ STT1 đến STT65. Giờ thi 7-30 đến 8-30, ngày 6/11/2014.
  2. Ca thi 2: từ STT66 đến STT129. Giờ thi 8-30 đến 9-30, ngày 6/11/2014.

Đây là link danh sách lớp:

Link1: https://www.dropbox.com/s/uli9k9prddewrse/K14_407_1.pdf?dl=0

Link2: https://www.dropbox.com/s/xhc0o6ee48viion/K14_407_2.pdf?dl=0

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.